วางพระหัตถ์เปิด5เขื่อนในหลวงเสด็จประทับบนเรืออังสนา พร้อมราชินี-พระเทพล่องศิริราช-เกาะเกร็ดพสกนิกรเฝ้า2ฝั่งแน่นทรงพระเจริญกึกก้อง

ในหลวง-ราชินี-พระเทพฯ’เสด็จฯทางชลมารคทรงเปิด 5 โครงการพระราชดำริ พระพักตร์ผ่องใส แย้มพระสรวล โบกพระหัตถ์ พร้อมทรงถ่ายภาพปชช. ตลอดเส้นทางเสด็จฯ

read more

Posted in พระมหากรุณาธิคุณ | Tagged , , , , | Leave a comment

‘ขอทำนาเพื่อในหลวง’ พสกนิกรจองที่รอรับเสด็จ

องคมนตรีเผยในหลวงหายประชวร เตรียมเสด็จฯกลับวังชาวนาทุ่งมะขามหย่องตื้นตัน ได้ปลูกข้าวบนที่นาของในหลวง พสกนิกรทั่วสารทิศหอบที่นอนหมอนมุ้งค้างแรมรอรับเสด็จ
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านเนินธัมมังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้พระราชทานพระราชดำริให้ช่วยเหลือราษฎรให้สามารถประกอบอาชีพได้และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างศาลาศิลปาชีพพร้อมทรงส่งเสริมงานด้านศิลปาชีพแก่ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียง

read more

Posted in ข่าวน้ำท่วม, พระมหากรุณาธิคุณ, พัฒนาทุ่งมะขามหย่อง | Tagged , , , | Leave a comment

‘ทุ่งมะขามหย่อง’อลังการ รับเสด็จ’ในหลวง’

กำหนดการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีณ ทุ่งมะขามหย่อง จ.พระนครศรีอยุธยาในเย็นวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พสกนิกรทั้งประเทศต่างปลื้มปีติ โดยเฉพาะชาวจ.พระนครศรีอยุธยา ที่จะมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จ นับตั้งแต่พระองค์ประทับที่โรงพยาบาลศิริราช กระทั่งพระวรกายแข็งแรงขึ้นมากครั้งนี้จึงถือเป็นครั้งแรกที่เสด็จฯต่างจังหวัด

read more

Posted in ข่าวนโยบายป้องกันน้ำท่วม, ข่าวน้ำท่วม, พระมหากรุณาธิคุณ, พัฒนาทุ่งมะขามหย่อง, แผนการจัดการน้ำ | Tagged , | Leave a comment

คม ชัด ลึก: ธ คือสายน้ำฉ่ำเย็น

ท่ามกลางสารพัดปัญหารุมเร้ารอบด้าน ทั้งปัญหาข้าวยากหมากแพง ปัญหานักการเมืองโกงกินบ้านเมืองและแทรกแซงการทำงานของข้าราชการ จนประชาชนหน้าหมองทั้งแผ่นดิน พลันมีข่าวดีที่ถือเป็นข่าวมหามงคล สร้างความปลื้มปีติยินดีเป็นล้นพ้นให้แก่พสกนิกรทั่วหล้า นั่นก็คือข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ไปทอดพระเนตรภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำทุ่งมะขามหย่อง ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งพระองค์มีพระราชดำริให้กักเก็บน้ำไว้ให้เกษตรกรชาวนาชาวสวนได้ใช้ หลังจากเกิดน้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยาเมื่อปลายปี 2538 read more

Posted in ข่าวนโยบายป้องกันน้ำท่วม, ข่าวน้ำท่วม, พัฒนาทุ่งมะขามหย่อง | Tagged , | Leave a comment

อยุธยาค้างคืนรอรับเสด็จปีติหลวงทรงหายประชวร

องคมนตรีเผยในหลวงหายประชวร เตรียมเสด็จฯกลับวังชาวนาทุ่งมะขามหย่องตื้นตัน ได้ปลูกข้าวบนที่นาของในหลวง พสกนิกรทั่วสารทิศหอบที่นอนหมอนมุ้งค้างแรมรอรับเสด็จ

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านเนินธัมมังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้พระราชทานพระราชดำริให้ช่วยเหลือราษฎรให้สามารถประกอบอาชีพได้และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างศาลาศิลปาชีพพร้อมทรงส่งเสริมงานด้านศิลปาชีพแก่ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียง read more

Posted in ข่าวนโยบายป้องกันน้ำท่วม, ข่าวน้ำท่วม, พัฒนาทุ่งมะขามหย่อง | Tagged , , , | Leave a comment

‘ทุ่งมะขามหย่อง’แน่นรอข้ามคืนรับเสด็จในหลวง-ราชินี จองที่สองข้างทางเฝ้าฯถวายพระพรธงรัชกาลโบกสะบัด

เตรียมสูจิบัตรพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวง-ราชินี แจกประชาชนหมื่นชุดผู้ว่าฯพระนครศรีอยุธยาเผยความพร้อมรับเสด็จ 100 เปอร์เซ็นต์

นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ว่ามีความพร้อม 100 เปอร์เซ็นต์สำหรับพิธีรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีหมายกำหนดการจะเสด็จพระราชดำเนินมายังทุ่งมะขามหย่อง ในวันที่ 25 พฤษภาคม โดยพื้นที่ในทุ่งมะขามหย่องกำหนดให้พสกนิกรเฝ้ารับเสด็จ โดยรอบบึงน้ำขนาดใหญ่ รอบพลับพลาที่ประทับและส่วนจัดแสดงมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 18 โซนให้พสกนิกร 16 อำเภอ รวม 16 จุด และจุดที่ 17 เป็นส่วนของข้าราชการ และจุดที่ 18 เป็นส่วนของประชาชนทั่วไป โดยรองรับได้สูงสุดเต็มที่ 20,000 คน

ส่วนเรื่องความปลอดภัยทุกคนที่จะเข้ามาในงานนั้น จะตั้งจุดตรวจมีเครื่องสแกนหาอาวุธสิ่งผิดกฎหมาย ถือเป็นการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด และให้เข้าด้านหน้าเพียงด้านเดียวห้ามนำรถยนต์เข้า โดยให้นำรถยนต์ไปจอดที่พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร ทุ่งภูเขาทอง ซึ่งจะมีรถรางรับส่งฟรี นอกจากนี้ประชาชนที่ผ่านเข้างานจะได้รับสูจิบัตร ขนาดเอ4 พับเข้าหากัน พิมพ์สี่สีสวยงามมีพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงพระราชินีทรงถือเคียว ภาพในหลวงเปิดประตูระบายน้ำ รูปพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย และรูปพื้นที่ทุ่งมะขามหย่อง โดยมีหมายเลขกำกับ รวม 10,000 ชุด

read more

Posted in ข่าวน้ำท่วม, พระมหากรุณาธิคุณ, พัฒนาทุ่งมะขามหย่อง | Tagged , , , , | Leave a comment

ภาพประวัติศาสตร์ “ในหลวง พระราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ทุ่งมะขามหย่อง 14 พฤษภาคม 2539″

ภาพประวัติศาสตร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนีนาถ ทรงเสด็จพระราชดำเนิน ทุ่งมะขามหย่อง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2539 เป็นเวลา 16 ปีมาแล้ว ยังความปราบปลื้มปิติมิรู้ลืมมาสู่ชาวอยุธยาเมื่อ พระองค์ทรงเคียวเกี่ยว­ข้าวที่ทุ่งมะขามหย่อง เป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้­ ที่ชาวอยุธยาไม่มีวันลืม ครบรอบ 16 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเกี่ยวข้าวที่ทุ่งมะขามหย่อง จ.พระนครศรีอยุธยา โอกาสนี้ทางจังหวัดได้จัดสร้างพระบรมรูปนูนสูง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงถือเคียวเกี่ยวข้าว เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้น

เป็นพระบรมรูปนูนสูง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงถือเคียวเกี่ยวข้าว ซึ่ง จ.พระนครศรีอยุธยา ได้จัดสร้างขึ้นภายในบริเวณอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี ในโอกาสครบรอบ 16 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเกี่ยวข้าวที่ทุ่งมะขามหย่อง เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2539 สำหรับเคียวดังกล่าวเป็นเคียวสแตนเลส ประดับมุก ทำขึ้นใหม่ด้วยฝีมือของนายพยงค์ ทรัพย์มีชัย นายช่างที่ตีเคียวอันเดียวกับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงใช้เกี่ยวข้าวที่ทุ่งมะขามหย่อง เมื่อ 16 ปีก่อน

นายพยงค์ เปิดเผยถึงความภาคภูมิใจในฐานะช่างตีเคียว พร้อมยืนยันว่า จะตั้งใจทำงาน สืบสานอาชีพช่างตีมีดและเคียวเอาไว้ต่อไป

“อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี” ทุ่งหันตรา พระนครศรีอยุธยา :http://www.youtube.com/watch?v=lPtbDYVfceI

ขณะเดียวกัน ที่บริเวณทุ่งมะขามหย่อง คนงานจำนวนมากกำลังเร่งสร้างเวทีการแสดงขนาดใหญ่ เพื่อเตรียมการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งคาดว่าการก่อสร้างต้องใช้เวลาประมาณ 20 วัน จึงจะแล้วเสร็จ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่จะเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส­่วนพระองค์ไปยังทุ่งมะขามหย่อง จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2555 นี้

โดยจะเสด็จพระราชดำเนินด้วยรถยน­ต์พระที่นั่งจากโรงพยาบาลศิริรา­ช ในเวลาประมาณ 16.30 น. ใช้เวลาประมาณ 55 นาที ถึงพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุ­ริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง จ.พระนครศรีอยุธยา

ชาวอยุธยาขอเชิญพสกนิกรชาวไทยร่­วมรับเสด็จฯ พร้อมเฝ้ารอชื่นชมพระบารมีของพร­ะองค์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Posted in พัฒนาทุ่งมะขามหย่อง, แผนการจัดการน้ำ | Tagged , , , | Leave a comment

‘สุเมธ’เผยในหลวงห่วงน้ำท่วม

          เมื่อเวลา13.30 น. วันที่ 21 พฤษภาคม ที่ห้องเอ็มซีซีฮอลล์ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา ที่มีการจัดกิจกรรมบุญครั้งยิ่งใหญ่ วิสาขบูชา พุทธบารมี ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม-10 มิถุนายนนี้ นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง”เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม” ตอนหนึ่งว่า การบรรยาย เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อต้องการให้กระจายถึงธรรมะไปยังพสกนิกรชาวไทยและเป็นพุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะธรรมะปฏิบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติมาโดยตลอด65 ปี ทรงทำอะไรบ้างและธรรมะที่ทรงปฏิบัติอย่างใกล้ที่สามารถสัมผัสได้ รู้ได้ เห็นได้ read more

Posted in ข่าวน้ำท่วม | Tagged , , | Leave a comment

ในหลวงทรงห่วงน้ำท่วมสุเมธแนะยึดศก.พอเพียงมีสติไม่โกงพาชาติอยู่รอด

ในหลวงทอดพระเนตรทัศนียภาพริมแม่น้ำเจ้าพระยา พสกนิกรปลื้มปีติทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง “สุเมธ” เผยทรงห่วงน้ำท่วม แนะคนไทยใช้สติปัญญาเป็นเครื่องนำทางไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น ดำรงอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริตบ้านเมืองจะอยู่รอด ส.ส.ปทุมฯ จับเท็จเงินเยียวยาช่วยน้ำท่วมไม่เป็นธรรม

เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 21 พ.ค.55 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลงพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จากชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช ไปยังบริเวณลานสระว่ายน้ำสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช โรงพยาบาลศิริราชในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อทอดพระเนตรทัศนียภาพริมแม่น้ำเจ้าพระยา ทรงฉลองพระองค์ เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีฟ้าอ่อนสลับขาว พระสนับเพลาสีดำ พร้อมทั้งทรงจูงคุณทองแดง ประทับรถเข็นพระที่นั่งไปตามทางเชื่อมอาคาร เสด็จพระราชดำเนินไปยังลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก บริเวณด้านหน้าศาลาศิริราชร้อยปี ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะ จากนั้น ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีณ ศาลาศิริราชร้อยปี และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ตึกสยามินทร์โดยตลอดเส้นทางมีประชาชนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และญาติผู้ป่วย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พร้อมเปล่งเสียงถวายพระพร “ทรงพระเจริญ” ด้วยความปลื้มปีติที่ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง read more

Posted in ข่าวน้ำท่วม | Tagged , , , | Leave a comment