เปิดแผนแก้น้ำฉบับสมบูรณ์ เล็งพื้นที่ฟลัดเวย์ตะวัน ตก-ออก

เปิดแผนแก้น้ำฉบับสมบูรณ์ เล็งพื้นที่ฟลัดเวย์ตะวัน ตก-ออก

ภาพประกอบโดย Wutthichai/Shutterstock.com

           สบอช. เผย แผนบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน เล็งพื้นที่ฟลัดเวย์ตะวันตก-ออก ทำถนนสัญจรยกสูงกว่าปกติ และจะปรับพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นเขตเศรษฐกิจ คาดราคาที่ดินพุ่งแน่นอน

           เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ที่ผ่านมา นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล เลขาธิการสํานักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.) ได้เผยว่า ในการบริหารจัดการน้ำในแผนบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวความคิดของคณะ กรรมการยุทธศาสตร์ เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (กยน.) ภายใต้กรอบงบประมาณ 1.2 แสนล้านบาทนั้น จะมีการใช้งบประมาณจากเงินกู้ตาม พ.ร.ก.การบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท read more

Posted in บทความ | Tagged , | Leave a comment