กบอ.เตรียมเสนอเพิ่มเครื่องดันน้ำ 4 คลองฝั่งตะวันออก

กบอ.เตรียมเสนอเพิ่มเครื่องดันน้ำ 4 คลองฝั่งตะวันออก

Posted in ข่าวน้ำท่วม | Tagged , , , , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

แผนผังป้องกันน้ำท่วมและระบายสู่ทะเลของกทม.

นายบุญสนอง สุชาติพงษ์ โฆษกกรมชลประทาน กล่าวว่า การระบายน้ัำเหนือลงสู่ทะเล ของพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก ไล่ตั้งแต่สถานีสูบน้ำพระยาวิสูตร เรื่อยไปจนถึง สถานีสูบน้ำตำหรุ ที่อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ สามารถระบายน้ำลงทะเลได้ประมาณวันละ 37.78 ล้าน ลบ.ม./วัน ขณะที่พื้นที่ฝั่งตะวันตกของ กทม. ไล่ตั้งแต่สถานีสูบน้ำคลองมหาชัยเรื่อยไปจนถึงคลองมหาชัย สามารถระบายน้ำได้วันละ 26.18 ล้านลบ.ม./วัน รวมกับการระบายออกทางแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งที่ดันน้ำออกและไหลไปตามธรรมชาติประมาณ 300 ล้าน ลบ.ม. /วัน รวมทั้งสิ้นสามารถระบายน้ำออกได้วันละ 400-420 ล้าน ลบ.ม./วัน ซึ่งทำให้ภาพรวม กทม. สามารถระบายน้ำออกสู่ทะเลในภาพรวมมากกว่าน้ำที่รับเข้ามาวันละประมาณ 3,500 ลบ.ม./วัน หากไม่มีสถานการณ์อื่นมากระทบอาทิ น้ำในเขื่อนที่อยู่เหนือขึ้นไปปล่อยน้ำลงมา ฝนตกเพิ่มจากมีพายุลูกใหม่เข้า เชื่อว่าหากกรมชลประทานสามารถระบายน้ำออกไปในอัตรานี้ สถานการณ์น้ำท่วมในที่ราบลุ่มภาคกลาง รวมไปถึง กทม. จะคลี่คลายลงไปได้จนสู่ภาวะปกติได้ ภายใน30-45 วัน ซึ่งก็คือประมาณกลางเดือนธ.ค. ที่จะถึงนี้

ที่มา : http://www.thairath.co.th/

Posted in ข่าวนโยบายป้องกันน้ำท่วม, ข่าวประชาสัมพันธ์, เตรียมพร้อมรับ, แผนการจัดการน้ำ | Tagged , , , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

กรมเจ้าท่า ขุดลอกสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

เหตุการณ์น้ำท่วมประเทศไทยที่หนักที่สุดในรอบหลายสิบปี ในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา ทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหลายแห่งมีปริมาณน้ำเกินกว่าระดับกักเก็บ จนต้องเร่งระบายน้ำออกสู่พื้นที่ท้ายเขื่อน ซึ่งทำให้หลายพื้นที่เกิดอุทกภัยอย่างหนัก คลอบคลุมแทบทุกภาคของประเทศ ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ราษฎรได้รับความเดือดร้อนหลายล้านครัวเรือน พื้นที่เกษตรกรรมได้รับความเสียหายอีกทั้งยังมีผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยหลายราย นอกจากนี้ ปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมดังกล่าว ยังส่งผลกระทบต่อแม่น้ำลำคลอง ตะกอนและวัสดุต่างๆ ที่ถูกพัดพามาพร้อมกระแสน้ำ ทำให้แม่น้ำสายหลัก สายรอง และร่องน้ำชายฝั่งทะเล เกิดการตื้นเขิน มีเศษวัสดุและตลิ่งถูกกัดเซาะ ลำน้ำบางแห่งถูกเปลี่ยนแปลงสภาพไปจากธรรมชาติ ส่งผลให้เป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือการไหลของน้ำ การระบายน้ำ และไม่สามารถกักเก็บรองรับน้ำไว้ได้ในฤดูแล้ง

เพื่อให้การจัดทำแนวทาง มาตรการ และแผนปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในปี 2555 ทั้งในด้านชะลอน้ำ การระบายน้ำ การปรับปรุงพนังกั้นน้ำ และระบบระบายน้ำ รวมทั้งการลงทุนตามแผนปฏิบัติการเร่งด่วน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รัฐบาลภายใต้การกำกับดูแลโดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักาณ์ ชินวัตร) จึงได้มอบนโยบายให้ กรมเจ้าท่า ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการขุดลอกและบำรุงรักษษร่องน้ำ ทางเดินเรือเพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งของประเทศ ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย และเกิดการใช้ประโยชน์จากลำน้ำอย่างสูงสุด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและผลกระทบถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้กำหนดแผนการขุดลอกบำรุงรักษาและพัฒนา ร่องน้ำชายฝั่งทะเล และร่องน้ำภายในประเทศ ตลอดทั้งปี read more

Posted in ข่าวน้ำท่วม | Tagged , , , , , | Leave a comment

กรมชลประทานเตรียมแผนระบายน้ำกทม.ฝั่งตต.

นลินี ศิริเกตุ ผู้สื่อข่าววอยซ์ทีวี รายงานว่าสถานการณ์และแผนการระบายน้ำท่วมขัง ในพื้นที่กรุงเทพ ฝั่งตะวันตก กรมชลประทาน เตรียมระบายน้ำ  ด้วยการแบ่งพื้นที่เป็นบล็อก และระบายน้ำเป็นส่วน ๆ

ที่มา : http://news.voicetv.co.th

Posted in clipข่าว น้ำท่วม | Tagged , , , | Leave a comment

ระบายน้ำ กทม.ตะวันตกเป็นไปตามแผน

สุบงกช  สุขแก้ว ผู้สื่อข่าววอยซ์ทีวี รายงานจากคลองหกวา

กรมชลประทานลงพื้นที่ กรุงเทพฝั่งตะวันตก เพื่อติดตามปัญหาการรระบายน้ำเนื่องจากหลายพื้นที่ยังมีปัญหาน้ำท่วมขัง โดยระบุว่า การระบายน้ำเป็นไปตามแผนที่วางไว้ และมีแนวโน้มที่ดีขึ้น

Posted in clipข่าว น้ำท่วม | Tagged , | Leave a comment