ประวัติเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งสำคัญของโลก

พ.ศ.

สถานที่ (ประเทศ)

เหตุการณ์

ผู้เสียชีวิต(ราย)

1642

สหราชอาณาจักร และเนเธอร์แลนด์

กระแสน้ำสูงและคลื่นจากพายุทำให้ชายฝั่งจม

100,000

1660

Arno Valley อิตาลี

สะพานเก่าชื่อ The Ponte Vecchio ถูกพัดพาไปกับสายน้ำ

ไม่ทราบ

1771

เนเธอร์แลนด์

น้ำทะเลท่วมพื้นที่

มากกว่า100,000

1830

เนเธอร์แลนด์

เกิดน้ำท่วมที่ The Zuider Zee (อ่าวทางทะเลเหนือ) เมื่อกำแพงกั้นน้ำทะเลถูกทะลายลง มีผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วม 50,000 ราย พายุก่อให้เกิดคลื่นไปถึง East Anglia ประเทศ สหราชอาณาจักรทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 500 ราย

50,500

1830

สาธารณรัฐประชาชนจีน

น้ำท่วม

มากกว่า 50,000

1876

Arno Valley อิตาลี

มวลน้ำสูง 4 ฟุตไหลเข้าจัตุรัสกลาง ทำลายกำแพงเมืองและสะพาน 3 แห่ง

300

1964 (18 พ.ย.)

เนเธอร์แลนด์

กำแพงกั้นน้ำทะเลที่ Zuider Zee แตก น้ำท่วม 72 หมู่บ้าน

10,000

2185

Kaifeng จังหวัด Honan สาธารณรัฐประชาชนจีน

พวกกบฏทำลายเขื่อนกั้นแม่น้ำของเมือง ทำให้น้ำท่วมเมืองและที่ราบลุ่ม

100,000

2367

เมือง St. Petersburg รัสเซีย

แม่น้ำ Neva เป็นน้ำแข็ง ทำให้เกิดน้ำท่วมในเมืองใกล้เคียง

10,000

2407 (18 มี.ค.)

สหราชอาณาจักร

เขื่อนกั้นน้ำ The Dale แตกทำให้แม่น้ำล้นฝั่ง

240

2414

สาธารณรัฐประชาชนจีน

ระดับแม่น้ำแยงซีเกียงสูงมาก เมื่อน้ำลดพบว่ามีเรือที่อยู่ในลำน้ำขึ้นไปติดอยู่บนก้อนหินสูงถึง 120 ฟุต

ไม่ทราบ

2430

(ก.ย.-ต.ค.)

สาธารณรัฐประชาชนจีน

ฝนตกหนักในฤดูร้อนตอนปลาย?ฎฬฆ็แม่น้ำ Huang He หรือแม่น้ำเหลืองท่วมพื้นที่ 50,000 ตารางไมล์ 300 หมู่บ้าน มีคนจมน้ำ 900,000 ราย และประชาชน 2 ล้านคนต้องย้ายที่อยู่ ถึงแม้จะไม่รู้ยอดผู้เสียชีวิตแน่นอนฉ๖ผู้เชี่ยวชาญบางคนคาดว่าประมาณ 6 ล้านคน จัดเป็นน้ำท่วมที่ทำลายล้างมากที่สุดในประวัติศาสตร์

ประมาณ 6 ล้าน

2432

(31 พ.ค.)

เมือง Johnstown รัฐ Pennsylvania สหรัฐอเมริกา

เขื่อน South Fork แตก มีผู้เสียชีวิต 2,209 ราย จัดเป็นอุบัติภัยที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกาภายหลังสิ้นสุดสงครามกลางเมือง

2,209

2446

(16 พ.ค.-1 มิ.ย.)

เมือง Kansas รัฐ Missouri สหรัฐอเมริกา

น้ำท่วมที่เกิดจากฝนตกหนัก มีผู้เสียชีวิต 200 ราย และผู้ไร้ที่อยู่ 8,000 ราย ค่าเสียหายประมาณ $20 ล้าน

200

2446

Willow Creek รัฐ Oregon สหรัฐอเมริกา

น้ำป่าที่รุนแรงทำให้มีผู้เสียชีวิต 200 ราย และบ้านเรือนอาคารหนึ่งในสามของเมืองถูกทำลาย

200

2454

สาธารณรัฐประชาชนจีน

แม่น้ำแยงซีเกียงล้นฝั่ง

10,000

2455

(เม.ย.-พ.ค. )

Mississippi Valley สหรัฐอเมริกา

แม่น้ำ Mississippi ล้นฝั่ง มีผู้เสียชีวิต 200รายและทรัพย์สินเสียหาย $45 ล้าน

200

2456

(26 มี.ค.)

แม่น้ำ Ohio สหรัฐอเมริกา

ฝนตกหนักและหิมะละลายทำให้น้ำท่วมหุบเขา มีผู้เสียชีวิต 700 รายและสียหาย $100 ล้าน น้ำท่วมครั้งนี้นำไปสู่การวางแผนพัฒนาเพื่อควบคุมน้ำและการลงทุนป้องกันน้ำท่วม มูลค่า $30 ล้าน ถือเป็นโครงการแรกของประเทศ

700

2470 (1 เม.ย.)

Mississippi Valley สหรัฐอเมริกา

น้ำท่วมจากฝนตกหนัก มีผู้เสียชีวิต 313 ราย ไร้ที่อยู่ 637,000 ราย ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 18 ล้านเอเคอร์ ทรัพย์สินสูญหาย/เสียหาย $285 ล้าน เขื่อนพังถึง 47 จุดทำให้บ้าน 750,000 หลังจมน้ำ นาย Herbert Hoover เข้ามารับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือซึ่งในที่สุดได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี

313

2470 (3-4 พ.ย.)

รัฐ Vermont สหรัฐอเมริกา

พายุฤดูร้อนทำให้ฝนตกหนักที่หุบเขาฮัดสัน (The Hudson Valley) ทำให้มีผู้เสียชีวิต 84 ราย ค่าเสียหาย $28 ล้าน

84

2474

สาธารณรัฐประชาชนจีน

แม่น้ำเหลืองท่วม

3,700,000

2478

รัฐ Texas สหรัฐอเมริกา

น้ำป่าจากแม่น้ำ Colorado

ไม่ทราบ

2480
(ม.ค.-ก.พ.)

Mississippi Valley สหรัฐอเมริกา

เดือนมกราคม มวลน้ำประมาณ 156 พันล้านตันไหลท่วมตอนกลางของภาคตะวันตก ประมาณวันที่ 24 มกราคม ทำให้พื้นที่ 12 รัฐ เนื้อที่ 12,700 ตารางไมล์จมน้ำ มีคนจมน้ำ 250 รายและ 900 คนเสียชีวิตเพราะเจ็บป่วย บ้านเรือนเสียหาย 75,000 หลัง สภากาชาดได้สร้างค่ายรับผู้อพยพจำนวน 698,000 คนเพื่อให้เข้ารับการรักษา ความเสียหายมากกว่า $300 ล้าน

1,150

2481

สาธารณรัฐประชาชนจีน

แม่น้ำเหลืองท่วม

1,000,000

2482

ภาคเหนือของ สาธารณรัฐประชาชนจีน

น้ำท่วมเสียชีวิต 500,000 ราย และมากกว่า 1 ล้านคนตายเพราะความอดอยากที่เกิดขึ้นตามมา รายงานบางแหล่งกล่าวว่าเจียงไคเช็คสั่งให้ประชาชนทำลายเขื่อนเพื่อป้องการการรุกรานจากญี่ปุ่น

500,000

2482 (5 ก.พ.)

ตะวันออกเฉียงเหนือของ Kentucky สหรัฐอเมริกา

น้ำป่าทำให้มีผู้เสียชีวิต 75ราย

75

2490 (5 ก.พ.)

Mississippi Valley สหรัฐอเมริกา

น้ำท่วมถึงแม้จะมีผู้สียชีวิตเพียง 16 ราย แต่สร้างความเสียหายถึง $850 ล้าน

16

2491
(พ.ค.-มิ.ย.)

ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ของสหรัฐอเมริกา

ประชาชน 46 รายเสียชีวิตจากแม่น้ำ Columbia ท่วม ค่าเสียหาย $75 ล้าน

46

2491 (1 มิ.ย.)

Foochow สาธารณรัฐประชาชนจีน

พายุไต้ฝุ่นทำให้ผนตกหนัก น้ำท่วมชายฝั่ง

3,500

2492 (ก.พ.)

สาธารณรัฐประชาชนจีน

น้ำท่วม

50,000

2494 (ก.พ.)

Kansas River Basin สหรัฐอเมริกา

เกิดพายุพัด 4 วัน น้ำได้ไหลท่วมไร่ข้าวโพดและข้าวสาลีมากกว่า 850,000 เอเคอร์ มีผู้เสียชีวิต 41 ราย และผู้ไร้ที่อยู่ 200,000 คน เมือง Kansas เกิดเพลิงไหม้เกือบ 1 สัปดาห์เมื่อถังเก็บน้ำมันถูกทำลายและติดไฟ ความเสียหายคาดว่าสูงกว่า $1 พันล้าน

41

2494 (6-7 ส.ค.)

แมนจูเรีย

พายุไต้ฝุ่นทำให้น้ำท่วม

4,800

2494 (พ.ย.)

Po River อิตาลี

ฝนตกหนักและคลื่นยักษ์ทำให้เกิดน้ำท่วมชายฝั่ง มีผู้เสียชีวิต 100 รายและปศุสัตว์ 30,000 ตัว

100

2495 (15 ส.ค.)

Lynmouth สหราชอาณาจักร

น้ำหลายล้านแกลลอนท่วมเมือง Lynmouth เมื่อฝนมากกว่า 9 นิ้วตกติดต่อกันภายใน 1 วัน ความสูงของน้ำ 20 ฟุต ทำให้โครงสร้างตึก 93 แห่ง สะพาน 28 แห่ง ผู้อยู่อาศัย 34 รายเสียชีวิต และประชาชนที่อยู่รอบนอก 50 ราย

34

2496 (31 ม.ค.)

เนเธอร์แลนด์

พายุเฮอริเคนและคลื่นยักษ์ทำให้น้ำในทะเลเหนือไหลข้ามกำแพงกั้นน้ำของฮอลแลนด์ในที่ต่างๆ 100 แห่ง พื้นที่กว่า 4 ล้านเอเคอร์จมอยู่ใต้น้ำ หนึ่งในหกของประเทศถูกปกคลุมด้วยน้ำ มีผู้จมน้ำ 2,000 ราย และอีก 300 รายในสหราชอาณาจักร ผู้อยู่อาศัย 300,000 คน บาดเจ็บจากบ้านเรือนเสียหาย เนเธอร์แลนด์สูญเสียพื้นที่เพาะปลูก 9.4% และทุ่งเลี้ยงสัตว์ 3.4% สูญสียปศุสัตว์ 35,000 ตัว สัตว์ปีก 100,000 ตัว หมู 25,000 ตัว ความเสียหายรวม $300 ล้าน ความเสียหายครั้งนี้ทำให้ประเทศเนเธอร์แลนด์เริ่มโครงการมูลค่า $650 ล้านในการสร้างเขื่อนกั้นน้ำระยะทาง 25 ไมล์ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งแนวกั้นน้ำดังกล่าวได้ถูกออกแบบเพื่อการป้องกันแยกเป็น 3 ชั้น ได้แก่ “watchers” เป็นกำแพงกั้นน้ำทะเลชั้นนอกมีขนาดใหญ่และแข็งแรง “sleepers” เป็นกำแพงที่สร้างลึกเข้ามาในพื้นที่ภายใน และ “dreamers” เป็นแนวกั้นน้ำขนาดเล็กรอบฟาร์มของแต่ละครัวเรือน

2,000

2497 (1 ส.ค.)

กรุงเทหะราน อิหร่าน

น้ำป่าท่วมผ่านลำห้วย มีผู้เสียชีวิต 2,000 ราย

2,000

2497

สาธารณรัฐประชาชนจีน

แม่น้ำแยงซีเกียง

30,000

2498 (ฤดูร้อน)

อินเดียและปากีสถานตะวันออก

แม่น้ำ Ganges ท่วมพื้นที่มากกว่า 10,000 ตารางไมล์ บ้านเรือน 45 ล้านหลังถูกทำลาย และผู้เสียชีวิต 2,000 ราย

2,000

2507
(17-19 ส.ค.)

Connecticut River Valley สหรัฐอเมริกา

พายุเฮอริเคน Diane ทำให้ปริมาณน้ำฝน 14 นิ้วในเขต New England ท่วมแม่น้ำหลายสาย มีผู้เสียชีวิต 190 ราย สร้างความเสียหาย $1.8 พันล้านเหรียญ

190

2507
(พ.ย.-ธ.ค.)

สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง เวียดนาม

ไต้ฝ่น Iris และ ไต้ฝุ่น Joan ทำให้ฝนตกหนักในพื้นที่ 5 ล้านเอเคอร์ มีผู้เสียชีวิต 5,000 ราย ไร้ที่อยู่ 1 ล้านราย

5,000 คน

2509 ( 4-5 พ.ย.)

เมือง Florence อิตาลี

ยุโรปใต้เผชิญกับภาวะน้ำท่วม มีผู้เสียชีวิต 150 รายในประเทศออสเตรีย สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี และ ยูโกสลาเวีย น้ำก่อให้เกิดความเสียหายกับงานศิลปะและสถาปัตยกรรมของเมือง Florence เนื่องกระแสน้ำขนาด 36 ไมล์ต่อชั่วโมงเริ่มไหลผ่านเมืองในเวลา ตี 2 ครี่ง คนเฝ้ายามชื่อ Romeldo Cesaroni ได้ขี่จักรยานไปทั่วเมืองเพื่อปลุกเจ้าของร้านที่ตั้งอยู่บริเวณสะพาน the Ponte Vecchio ทำให้ช่างฝีมือสามารถมาถึงร้านทันเวลาที่จะรักษาเครื่องประดับเงินและทอง น้ำพัดเข้าสู่จัตุรัสกลางเวลาตีสี่ ประมาณ 7 โมงเช้าตัวเมืองถูกตัดขาด ถังน้ำมันแตก คราบน้ำมันสีดำได้สร้างความเสียหายอย่างมากกับงานศิลปะที่ประเมินค่าไม่ได้ เมื่อน้ำเริ่มลดมีซากปรักหักพังถึง 600,000 ตัน 5,000 ครอบครัวต้องแยกจากกัน งานศิลปะ 1,400 ชิ้นเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้ งานศิลปะและโบราณวัตถุสูญหาย เช่น เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องดนตรี อาวุธ รวมทั้งหนังสือเกือบ 2 ล้านเล่ม

150

2512
(18-26 ม.ค.)

Southern California สหรัฐอเมริกา

ฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่ม ผู้อยุ่อาศัยเสียชีวิต 91 ราย ความเสียหาย $35 ล้าน พายุอีกลูกหนึ่งที่ตามมาทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 18 ราย

91

2512 (23 เม.ย.)

Shantung Peninsula สาธารณรัฐประชาชนจีน

คลื่นพายุซัดฝั่ง (Storm surges) ก่อให้เกิดคลื่นสูง 20 ฟุตถล่มพื้นที่มากกว่า 1,000 ตารางไมล์ตลอดชายฝั่งของจังหวัด Shantung รัฐบาลจีนซึ่งขณะนั้นยังอยู่ในช่วงการปฏวัติวัฒนธรรม (the Cultural Revolution) แต่รายงานเบื้องต้นว่ามีผู้เสียชีวิตหลายแสนคน ความพยายามให้การช่วยเหลือทำได้ช้าเพราะอากาศหนาวเย็นและหิมะตก

หลายแสนราย

2514 (26-30 เม.ย.)

Salvador (Bahia) บราซิล

ปริมาณน้ำฝนวัดได้ 15 นิ้วใน 24 ชั่วโมง ทำให้ดินถล่มและน้ำท่วม หุบเขาหลายแห่งกลายเป็นทะเลสาบ บ้านเรือนและซากปลักหักพังถูกพัดลงน้ำ มีผู้เสียชีวิต 100 ราย บาดเจ็บ 2,000 รายและไร้ที่อยู่ 11,000 ราย

100

2516 (26-30 เม.ย.)

Medjerda River ตูนีเซีย

ฝนตกหนักท่วมหุบเขา 1 สัปดาห์ 15% ของการเพาะปลูกธัญพืชเสียหาย ผู้เสียชีวิต 150 ราย และไร้ที่อยู่ 26,000 ราย

150

2516 (ส.ค.)

Indus River Valley ปากีสถาน

ฝนตกหนักทำให้แม่น้ำ Indus ท่วมนาน 10 วัน ระน้ำสูง 20 ฟุต ทำลายฝ้ายและข้าวสาลีที่กำลังเก็บเกี่ยว Punjab เป็นพื้นที่ที่ได้รับความสัญหายมากที่สุด ปศุสัตว์ตาย 70,000 ตัว บ้านพัง 255,000 หลัง และมีผู้เสียชีวิต 300 ราย

300

2516

Mississippi สหรัฐอเมริกา

พื้นที่ที่มีขนาดใหญ่กว่าประเทศฝรั่งเศสถูกน้ำท่วม

2517
(มี.ค.-เม.ย.)

บราซิล

ฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมที่คร่าชีวิตผู้คนมากกว่า 1,500 รายภายใน 2 สัปดาห์ 20% ของประเทศได้รับผลกระทบโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Santa Catarina ที่ซึ่งระดับน้ำทำให้ซากปศุสัตว์แขวนตายคากิ่งไม้ งู ตะขาบและแมงป่องหนีขึ้นไปอยู่บนบ้าน นักอุตุนิยมวิทยาเชื่อว่าพายุเกิดจากการทำลายป่าฝนบริเวณพื้นที่ทางใต้ของประเทศ

1,500

2517 (ส.ค.)

บังคลาเทศ

มรสุมทำให้น้ำท่วมพื้นที่ 20,000 ตารางไมล์ สร้างความเสียหายมากกว่า $2 พันล้าน ประชาชนเสียชีวิต 2,500 ราย เกิดโรคระบาดคล้ายอหิวาตกโรค สหรัฐให้ความช่วยเหลืออาหารในมูลค่ามากกว่า $2.5 ล้าน และยา 20 ตัน

2,500

2519 (พ.ค.)

Luzon ฟิลิปปินส์

พายุขนาดกลางทำให้ฝนตกและน้ำท่วมเป็นอาทิตย์ มีผู้เสียชีวิต 60 รายและอพยพ 630,000 ราย

60

2519 (ก.พ.)

Loveland รัฐ Colorado สหรัฐอเมริกา

ปรากฏการณ์ในรอบ 100 ปี น้ำป่าท่วมผ่านหุบเขาแคบๆ ทำให้ผู้ที่มาพักแรม พักผ่อน จมน้ำเสียชีวิต 80 ราย

80

2519 (พ.ย.)

ชวาตะวันออก อินโดนีซีย

น้ำท่วมที่เกิดจากฝนตกหนักทำให้มีผู้เสียชีวิต 136 ราย

136

2520 (6 เม.ย.)

Appalachia สหรัฐอเมริกา

น้ำไหลลงมาทางลาดของภูเขา ทำให้ระดับน้ำสูงในรอบร้อยปี มีผู้เสียชีวิต 20 ราย และ 23,000 รายต้องอพยพ มูลค่าความเสียหายหลายล้านดอลลาร์

20

2520 ( 20 ก.พ.)

Johnstown Pennsylvania สหรัฐอเมริกา

น้ำท่วมร้ายแรงทำให้มีผู้เสียชีวิต 77 ราย สร้างความเสียหายให้บ้านเรือน 2,500 หลัง มูลค่าความเสียหาย $200 ล้าน ปริมาณน้ำฝน 9 นิ้วที่ตกติดต่อกัน 8 ชั่วโมงทำให้ระบบควบคุมน้ำท่วมเสียหาย มวลน้ำ 100 ล้านแกลลอนกวาดทุกสิ่งที่ขวางหน้าและบางศพไม่สามารถค้นพบได้จน 1 ปี ต่อมา

77

2521 (1 ก.พ.)

California และ Arizona สหรัฐอเมริกา

ฝนและลมก่อให้เกิดน้ำท่วม มีผู้เสียชีวิต 11 ราย สร้างความเสียหาย $23 ล้าน น้ำจากแม่น้ำ Santa Cruz ทำลายสะพานทุกแห่งที่น้ำผ่าน

11

2521 (ฤดูร้อน)

นิวเดลลี อินเดีย

ฝนที่เกิดจากมรสุมสร้างความเสียหายหลายล้านดอลลาร์และทำให้คนหลายล้านคนไร้ที่อยู่ มีผู้เสียชีวิต 1,000 ราย แม่น้ำ Ganges และ Jamura ทำลายเมืองศักสิทธิ์ ชื่อ Benares, Allahabad, และใกล้ Agra ของเมือง Taj Mahal ประชากร 3.5 ล้าน รู้สึกถึงผลกระทบและบ้านเรือนไม่น้อยกว่า 600,000 หลัง ถูกน้ำพัดพาเสียหาย

1,000

2523 (ฤดูใบไม้ร่วง)

West Bengal อินเดีย

มรสุมทำให้เกิดฝนตกหนัก ดินถล่ม และทำลายสิ่งก่อสร้างมีผู้เสียชีวิต 1,500 ราย

1,500

2524 (ฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน)

Caracas เวเนซูเอลา

ฝนตกหนักทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวเนซูเอลาทำให้มีผู้เสียชีวิต 47 ราย อพยพ 4,000 ราย ทรัพย์สินเสียหาย $50 ล้าน

47

2524 ( ส.ค.)

รัสเซียตะวันออก

ไต้ฝุ่น Phyllis ทำให้เกิดฝนตกหนักทรัพย์สินเสียหาย ประชาชน 8,000 คนต้องย้ายที่อยู่ ไม่ทราบยอดผู้เสียชีวิตที่เป็นทางการ

ไม่ทราบ

2524 (ต้นต.ค.)

Uttar Pradesh State อินเดีย

มรสุมทำให้แม่น้ำ Rapti และแม่น้ำ Ghagra ล้นฝั่งท่วม 200 หมู่บ้าน ประชาชนจมน้ำ 425 ราย

425

2524 (9 ต.ค.)

Tagum ฟิลิปปินส์

มรสุมทำให้น้ำท่วม ประชาชน 600 คน ต้องหลบซ่อนในที่พักคนงาน 8 แห่ง กระแสน้ำพัดต้นไม้ หินและโคลนเข้าท่วมหมู่บ้าน ทำให้บ้านเรือนเสียหาย มีผู้เสียชีวิต 160 ราย บาดเจ็บ 100 คน

160

2534

สาธารณรัฐประชาชนจีน

แม่น้ำแยงซีเกียง

1700

ที่มา: Forces of Nature (http://library.thinkquest.org/C003603/english/casestudies.shtml)

This entry was posted in สถิติที่สำคัญ. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*


*

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>